16-03-2022

Drukte bij POH GGZ

Zoals momenteel veel in de landelijke media te lezen is, is er ook in onze praktijk een oplopende wachttijd voor de praktijk ondersteunder (POH) GGZ. Irma Heessels werkt als POH GGZ één dag in de week bij ons op dinsdagen en doet haar uiterste best om samen met de andere teamleden iedereen met psychische klachten zoveel mogelijk te begeleiden. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de landelijke Vereniging POH-GGZ is er door de coronacrisis meer vraag naar psychische zorg en lopen de wachttijden bij psychologen en specialistische GGZ instellingen op. Omdat huisartsen en de POH vaak ook begeleiding verzorgen ter overbrugging van wachttijd tot de psycholoog of GGZ, ligt het voor de hand dat ook bij ons de wachttijd tot hulp oploopt. Het zal dus langer duren voor u een gesprek met huisarts en de POH kunt krijgen. Bedankt voor uw begrip.