02-12-2020

Géén verklaring dispensatie mondkapje door huisarts

Per 1 december is het verplicht in alle openbare gebouwen een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Politie en boa’s kunnen mensen vragen aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Het is géén taak van de huisarts te verklaren dat u dispensatie dient te krijgen voor het dragen van een mondkapje in het openbaar. Uw huisarts zal dus géén verklaring afgeven. U kunt hier een kaartje downloaden waarmee u kunt laten zien dat voor u een uitzondering gemaakt dient te worden. Kijk voor de regels ook op rijksoverheid.nl/mondkapjes.