21-01-2024

Herregistratie dokter van Alebeek

In verband met herregistratie als huisarts kan het zijn dat u na contact met de huisartsenpraktijk gevraagd wordt uw mening te geven over het functioneren van dokter van Alebeek. Dit gebeurd via een email en de enquête is anoniem. Elke vijf jaar moeten artsen verplicht herregistreren en binnenkort is dokter van Alebeek alweer 10 jaar afgestudeerd als huisarts. Bedankt voor uw medewerking!