STOP vergoeding vitamine D

Zorgverzekeraars hebben besloten per 1 januari 2023 elk product waar vitamine D in zit niet meer te vergoeden.

Dit heeft consequenties voor uw eigen bijdrage in de kosten voor vitamine D medicijnen; u moet ze zelf betalen.

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Apotheek het Quadraat in Vlijmen is gestart sommige patiënten te benaderen om samen te kijken wat de gevolgen kunnen zijn.