18-10-2023

Tijdelijk minder vaste teamleden

Door ziekteverlof van onze assistentes is helaas de bezetting in onze praktijk de komende weken niet optimaal. Invalkrachten helpen ons gelukkig vaak uit de brand. Het kan voorkomen dat uw vraag niet direct beantwoord kan worden, maar het wat langer duurt voordat u de meest passende zorg van ons krijgt. Ook de collega’s in Nieuwkuijk springen zo nu en dan bij. Graag hiervoor uw begrip, waarvoor dank!