CVRM (Zorg rondom hart- en vaatziekten)

CVRM: cardiovasculair risicomanagement

Voor wie is het zorgprogramma CVRM?

Het zorgprogramma CVRM is voor alle mensen die al een hart- of vaatziekte hebben of hebben gehad.

Wat is het zorgprogramma CVRM?

Bij patiënten die al een hart- of vaatziekte hebben of hebben gehad richt het zorgprogramma CVRM zich op multidisciplinaire zorg. Dit betekent dat meerdere zorgaanbieders samen de zorg aanbieden. Hierbij ligt de nadruk op zelfmanagement en het aanpassen van de leefstijl, zoals voeding en beweging.

De praktijkondersteuner houdt een spreekuur voor  mensen die al een hart- of vaatziekte hebben of hebben gehad.

De praktijkondersteuner geeft informatie en advies, begeleidt bij het stoppen met roken en geeft instructie en praktische tips. Hij gaat in op de problemen die u ervaart. Bovendien doet de praktijkondersteuner professionele onderzoeken in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts.

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?

Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor CVRM samen met andere zorgaanbieders. Na overleg met uw huisarts of de praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar een één van de volgende zorgaanbieders:

• Cardioloog
• Diëtist
• Fysiotherapeut

Uiteraard wordt uw behandeling aangepast aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Wilt u meer weten over het zorgprogramma CVRM? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Voor meer informatie over CVRM verwijzen wij u graag naar de website van de Hart & Vaatgroep: www.hartenvaatgroep.nl