Ouderenzorg (De kwetsbare oudere mens)

Voor wie is de module Kwetsbare Ouderen?

Alle inwoners van 75 jaar of ouder die gebruik wensen te maken van gestructureerde multidisciplinaire samenwerking.

Wat is de module Kwetsbare Ouderen?

De module Kwetsbare Ouderen heeft als doel om ouderen langer zelfstandig en zelfredzaam te laten wonen, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Hierbij is balans tussen doelmatige zorg en effectieve zorg erg belangrijk.

De zorg binnen deze module wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente.

Welke zorgaanbieders werken aan deze module mee?

Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen de module Kwetsbare Ouderen samen met andere partijen in en rondom Vlijmen en Heusden.

Wilt u meer weten over de module Kwetsbare Ouderen? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner Marjolanda.