(wils)verklaringen

Vragen en verklaringen rondom levenseinde
Zieke, maar ook gezonde mensen gaan steeds meer met elkaar in gesprek over onze wensen bij levenseinde. We willen allemaal dat onze naasten weten wat onze laatste wensen zijn of ideeën rondom de laatste fase in het leven. Vooral in het geval van ernstige (chronische) ziekten zijn dit soort vragen soms opeens aan de orde van de dag:

‘Moeten ze mij nog reanimeren of beademen als ik opeens een hartstilstand krijg?’

‘Is euthanasie iets wat bij mij als mens en mijn overtuigingen past?’

‘Wat versta ik onder een goede kwaliteit van leven?’

‘Welke situatie is voor mij onwenselijk, wil ik nog wel behandeld worden (in het ziekenhuis)?’

U kunt met uw huisarts over dit soort onderwerpen spreken. Duidelijkheid voor alle betrokkenen is hierbij erg belangrijk. Daarom worden vaak schriftelijke wilsverklaringen opgesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website thuisarts.nl en bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde – NVVE. Op thuisarts.nl kunt u ook terecht over vragen rondom wel of niet meer gereanimeerd willen worden.

Wel of niet reanimeren?

Website NVVE

Vragen rondom levenseinde

Hieronder bieden wij enkele voorbeeldverklaringen aan, die u als leidraad zou kunnen gebruiken.

  • U wilt schriftelijk vastleggen dat u niet meer gereanimeerd wilt worden:

NIET REANIMEREN VERKLARING

  • U wilt afspreken dat er beperkingen zijn rondom uw behandelwensen:

LEVENSTESTAMENT

  • U wilt op een vroeg tijdstip schriftelijk vastleggen dat u achter het principe van euthanasie staat in geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden:

LEVENSTESTAMENT / EUTHANASIEVERKLARING

  • U wilt mensen om u heen volmacht verlenen om over u te beslissen in geval dat u zelf dat niet meer (goed) kunt:

VOLMACHT

  • U wilt uw (huis)arts verzoeken uw stervenswens te vervullen:

EUTHANASIEVERZOEK

Het is belangrijk dat uw schriftelijke verklaring(en) in uw medisch dossier worden opgenomen. Plan hiervoor een afspraak in met uw huisarts zodat u samen met hem/haar afspreekt wat voor u belangrijk is. Deze verklaringen hoeven niet apart opgenomen te worden in een testament bij een notaris. Heeft u al een passage opgesteld bij de notaris, dan kan hiervan ook een kopie worden opgenomen in uw medisch dossier.

***

 

Doktersverklaringen alleen door onafhankelijk arts

De KNMG (federatie van beroepsverenigingen van artsen, die de belangen van artsen in Nederland behartigt) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).

 

Om beter aan u uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft, heeft de KNMG het zogenaamde weigeringsbriefje‘ opgesteld. U kunt het aanvragen bij onze huisartsenpraktijk of hier downloaden (laatste update 2018).▪️