Praktijk informatie & inschrijven

Huisartsenpraktijk Klein Vlijmen is een kleine dorpspraktijk met als doel het leveren van persoonlijke zorg op maat voor u en uw gezin. Een goede continuïteit van zorg staat hierbij hoog in ‘t vaandel. 

Onze filosofie is een kleine klassieke huisartsenpraktijk te blijven waarin u slechts een beperkt aantal vaste hulpverleners tegenkomt. Een praktijk waarin een klein groepje mensen snel schakelt en verantwoordelijk is voor goede kwaliteit van zorg. Een kleine bijdrage door ons aan een goede kwaliteit van leven voor u en uw gezin.

Met ons team van twee vaste huisartsen, ervaren praktijkondersteuners en goed getrainde doktersassistentes proberen wij uw zorgvragen te beantwoorden. Hierbij maken we gebruik van de meest actuele kennis en richtlijnen. Doordat de lijntjes onderling kort zijn en iedere schakel bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zijn we in staat op een veilige manier in een korte tijd adequate zorg te leveren. Ongeacht welke medewerker u helpt. Een goed communicerend netwerk met andere zorgverleners in de regio maakt ook buiten de praktijk dat we optimaal samenwerken ter bevordering van uw gezondheid.

Geschiedenis praktijk

Inschrijven als nieuwe patiënt (update januari 2024: praktijk volledig GESLOTEN)
Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en goed bereikbare huisartsenzorg; dit kan enkel als de praktijk niet te groot is. In 2023 is de normpraktijk opnieuw vastgesteld op 2095 patiënten op basis van 1.0 FTE huisarts. Zoals de naam Klein Vlijmen al zegt, is de visie een kleine praktijk te blijven om daarmee goede zorg te kunnen blijven garanderen. Momenteel is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Mensen waarbij een gezinslid reeds bij ons patiënt is, kunnen zich nog wel inschrijven (gezinshereniging). Na telefonisch overleg met de doktersassistente kunt u dan een digitaal inschrijfformulier toegezonden krijgen.