Psychische klachten POH GGZ

Ga via onderstaande links snel naar:

Profiel Irma, POH GGZ Websites en zorgpartners GGZ

Gratis online hulpprogramma’s GGZ app zoeken Bijeen Heusden

Soms kan bij mensen de mentale gezondheid onder druk staan. Spanningen, stress, somberheid, angst, slapeloosheid, maar ook problemen die samenhangen met werk, relatie of rouw komen veel voor in Nederland. Soms leiden deze klachten ook tot problemen in het gebruik van (genots-)middelen of probleemgedrag zoals verslaving. De geest is van slag en dat kan vervolgens ook tot lichamelijke klachten leiden.

Het is belangrijk om te weten dat je in de huisartsenpraktijk terecht kan met deze problemen. Maak een afspraak (gesprek met meer tijd) op het spreekuur van de huisartsen of informeer naar de mogelijkheden van de praktijkondersteuner (POH) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De POH GGZ is gespecialiseerd in klachten als ‘het in het leven tegen zit’. In onze praktijk is de POH GGZ Irma Heessels. Milde, maar soms ook langdurende of terugkerende psychische klachten kunnen door Irma zelf begeleid en behandeld worden. Zij kijkt met u naar praktische mogelijkheden en oplossingen. Soms is doorverwijzen naar zorgverleners (zoals een psycholoog) in de regio een uitkomst van de intake of gesprekken bij de POH GGZ. Samen met de huisartsen wordt gekeken hoe we u kunnen blijven begeleiden tot u op de juiste plek bent. Zeker als er sprake is van wachttijd bij een derde partij.

Via de huisarts kunt u naar Irma worden doorverwezen.

Bekijk hier een voorlichtingsfilm over beter omgaan met stress (bron: thuisarts.nl)