Toekomstplannen praktijk

Nieuwbouwplannen 

Sinds juli 2017 wordt er gesproken over een nieuwbouwplan voor onze huisartsenpraktijk. Het doel is de kwaliteit en sfeer binnen een kleinschalige huisartsenpraktijk te behouden, maar nog intensiever samen te werken met andere zorgpartners. Een kleinschalig gezondheidscentrum moet herrijzen in nieuwbouwwijk ‘de Grassen’. Lees hieronder de updates met betrekking tot dit project. Blijf deze pagina in de gaten houden voor de laatste informatie aangaande de toekomstplannen van de praktijk!

Instemming ontwerpbestemmingsplan (augustus 2023)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in augustus 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘de Grassen – fase 2’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van circa 325 woningen en een aantal maatschappelijke voorzieningen mogelijk binnen het tweede deel van de nieuwe woonwijk de Grassen in Vlijmen. De Vijfhoevenlaan wordt heringericht en is in dit bestemmingsplan meegenomen. Fase 2 van de Grassen omvat een deel ten noorden van de Vijfhoevenlaan en een deel ten zuiden van de Vijfhoevenlaan. Dit is ook wel bekend als de locatie van de Innoseeds-hallen.

Herinrichting Vijfhoevenlaan (juli 2023)


Intentieovereenkomst (november 2021)
Joris van Alebeek is als lid van coöperatie Gezondheidscentrum de Grassen betrokken bij de realisatie van een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in de wijk de Grassen. Samen met de andere initiatiefnemers fysiotherapeuten John Hurkmans en Ilona Mandemakers en tandartsen Bas Prinsen en Toine Pooters wordt al jaren gewerkt aan een nieuw samenwerkingsverband tussen zorgverleners in Vlijmen. Op 2 november 2021 werd met de gemeente Heusden een intentieovereenkomst getekend ter realisatie van het gezondheidscentrum de Grassen.